Lenny Kravitz Fans Blog

レニー・クラヴィッツのファンブログです

Lenny Kravitz Videos 1

今日は、1990~1991年のビデオをご紹介します。


Lenny Kravitz - Flower Child (Live, MTV New Years 1990)


Lenny Kravitz - Let Love Rule (Live, MTV New Years 1990)


Lenny Kravitz - LIVE 1990


Lenny Kravitz - Hey Joe


"I Built This Garden For Us" - Lenny Kravitz